Thư của Tổng Giám Đốc Nhận Diện Thương Hiệu Mới của Pfizer

Thư của Tổng Giám Đốc Nhận Diện Thương Hiệu Mới của Pfizer

Với chặng đường hơn 170 năm đã qua, Tập đoàn Pfizer đang bước vào một kỷ nguyên mới. Một thời đại của sự tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu khoa học và tận hiến vì người bệnh. Pfizer giờ đây không chỉ hoạt động với mục tiêu điều trị bệnh mà chúng tôi đang tiến tới chữa khỏi hoàn toàn và phòng ngừa bệnh tật. Với lá thư này, tôi mong muốn được thông báo đến quý đối tác về bộ Logo và Nhận diện thương hiệu mới của Pfizer đã được công bố trên toàn cầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2021.

Dưới đây là bộ nhận diện thương hiệu mới của chúng tôi (đường dẫn ​​https://www.pfizer.com/new-pfizer/), một biểu tượng cho mục tiêu hoạt động của tập đoàn: Những đột phá làm thay đổi cuộc sống của bệnh nhân®.

Tập đoàn Pfizer đã phát triển vượt lên trên cả phạm vi một công ty dược phẩm thông thường. Logo mới đầy tính năng động của chúng tôi được thôi thúc ra đời bởi nỗ lực phát minh khoa học. Chúng tôi đã mở khóa biểu tượng cũ với hình dạng tròn của viên thuốc để bộc bạch tâm điểm những gì tập đoàn đang hiện thực hóa: một chuỗi xoắn kép, xoáy theo hình ốc hướng lên trên. Nhận diện mới này của chúng tôi là mô tả của chuỗi xoắn DNA – biểu trưng của bộ mã và động cơ cho tiềm năng vô hạn của con người.

Logo mới được thiết kế với hai hình xoắn lồng vào nhau. Sự thống nhất chặt chẽ của hai hình xoắn tượng trưng cho niềm đam mê và cống hiến cho khoa học ẩn sau những phát minh của tập đoàn vì sức khỏe của người bệnh trên khắp toàn cầu. Chúng tôi cũng đã cải tiến cơ cấu tổ chức của tập đoàn để hướng tới tương lai. Một thời đại của khoa học, tận hiến và đột phá.

Bộ nhận diện thương hiệu của Tập đoàn Pfizer là biểu trưng cho hơn 170 năm nỗ lực hoàn thiện nhằm hướng tới và rồi nhận ra được những đột phá cho tương lai. Với việc toàn tâm toàn ý xây dựng bộ Nhận diện Thương hiệu này, chúng tôi mong muốn gìn giữ và phát huy các giá trị của tập đoàn và cam kết dành mọi nỗ lực cho trọng tâm mọi hoạt động của tập đoàn chúng tôi: đó chính là vì khoa học và nhân loại.

Nếu Quý đối tác cần biết thêm thông tin về Logo/Nhận diện Thương hiệu của Pfizer, vui lòng liên hệ ông Trần Trung Thành (Giám đốc Đối ngoại) qua email:  thanh.trantrung@pfizer.com.

Trân trọng,

John Paul Pullicino

Tổng Giám Đốc, Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam)

Letter of General Director New Pfizer Identity

Letter of General Director New Pfizer Identity

After more than 170 years, Pfizer has arrived at a new era. A time of extraordinary focus on science and dedication to patients. Pfizer is no longer in the business of just treating diseases — we're curing and preventing them. I am writing to inform you about the new Pfizer logo and corporate identity launched on 5th January 2021 worldwide.

This is our new identity (https://www.pfizer.com/new-pfizer/), an emblem of our purpose: Breakthroughs that change patients' lives®.

Pfizer has become much more than a pharmaceutical company. Our dynamic new logo is powered by scientific innovation. We’ve unlocked the pill form to reveal the core of what we do: a double helix, spiraling upward. Our new identity interprets the DNA helix – the code and engine of human potential.

The logo is constructed of two interlocking forms. Their unity reflects our passion and dedication to the science behind our innovations, and to the wellbeing of our patients. We’ve transformed our legacy to look toward the future. A time of science, compassion, and breakthroughs.

Pfizer’s visual identity represents more than 170 years of excellence and the drive to envision, then realize, future breakthroughs. By taking care to manage our visual identity, we preserve our values and stay focused on the science and people at the heart of what we do.

If you have any questions about the new Pfizer logo / identity, please contact Mr. Tran Trung Thanh (Director, Policy & Public Affairs Emerging Markets) at:  thanh.trantrung@pfizer.com.

Sincerely,

John Paul Pullicino

General Director, Pfizer (Vietnam) Limited Company