Skip directly to content

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Hiệu lực 17 tháng 10 năm 2018

Pfizer tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.  Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này mô tả các thông tin cá nhân được Pfizer thu thập về quý vị trên trang thông tin điện tử/ứng dụng di động mà quý vị kết nối (“Trang Thông Tin Điện Tử”); cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó; cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin; và các lựa chọn mà quý vị có thể đưa ra đối với thông tin cá nhân của mình.  Khi chúng tôi nói đến bản thân chúng tôi với tư cách là “chúng tôi” hoặc “Pfizer,” có nghĩa là chúng tôi đề cập đến các văn phòng đại diện của Pfizer (Thailand) Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; Pfizer (Thailand) Limited và các công ty liên kết và công ty con của Pfizer (Thailand) Limited tại từng thời điểm.  Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử và/hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi trực tuyến hoặc ngoại tuyến/thông qua bản cứng/giấy tờ, bao gồm văn bản chấp thuận và đánh dấu vào ô đồng ý trong mẫu đăng ký, tùy từng trường hợp, quý vị đồng ý và chấp thuận hoàn toàn và không hủy ngang cho Pfizer và các đại diện và bên ký hợp đồng được ủy quyền của Pfizer, cho dù ở trong hay bên ngoài lãnh thổ Việt Nam thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, chuyển, chia sẻ hoặc xử lý bằng hình thức khác thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.  Hoạt động truy cập và sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của quý vị phụ thuộc vào quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này và các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi được cập nhật tại từng thời điểm.

Quý vị có thể lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số thông tin nhất định.

Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi có dẫn đến các liên kết tới các trang thông tin điện tử, nội dung và dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Pfizer.  Pfizer không chịu trách nhiệm về cách thức hoạt động cũng như xử lý thông tin cá nhân của quý vị của các trang thông tin điện tử này, do đó, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên đọc kỹ các chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các điều khoản liên quan tới các trang thông tin điện tử của bên thứ ba này.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi bao gồm các mục sau đây. Để truy cập ngay lập tức vào một mục cụ thể, vui lòng nhắp chuột vào tiêu đề thư mục.

 

CÁC THÔNG TIN SẼ ĐƯỢC CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG

Quý vị xác nhận và nhất trí rằng chúng tôi thu thập thông tin cá nhân được quý vị lựa chọn cung cấp, như thông qua các đăng ký, ứng dụng và khảo sát và liên quan tới các câu hỏi/yêu cầu của quý vị. Ví dụ, quý vị có thể lựa chọn cung cấp tên, thông tin liên hệ, thông tin y tế, bảo hiểm và/hoặc thông tin tài chính của quý vị liên quan tới một chương trình khuyến mại, chương trình trợ giúp hoặc hỗ trợ bệnh nhân hoặc thử nghiệm lâm sàng.  Người dùng có thể lựa chọn cung cấp thông tin liên quan tới chuyên môn và các tổ chức chuyên môn của mình.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về quý vị thông qua hoạt động sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử của quý vị như địa chỉ IP của quý vị và cách thức quý vị truy cập Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi.  Xin vui lòng tham khảo thêm thông tại mục Cookie và các công cụ khác.

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể sử dụng hoặc bổ sung thêm vào thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về quý vị từ các thông tin mà chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bên thứ ba để xác nhận thông tin liên hệ hoặc thông tin tài chính, xác nhận quyền sử dụng của người dùng hoặc để hiểu rõ hơn về sở thích của quý vị thông qua liên kết các thông tin về nhóm khách hàng với các thông tin quý vị đã cung cấp.

Quý vị cam kết rằng thông tin cá nhân của quý vị được quý vị cung cấp cho chúng tôi nêu tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này là đúng, cập nhật và chính xác và quý vị sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự không chính xác nào của thông tin cá nhân do quý vị cung cấp.

Quý vị hiểu và nhất trí rằng nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân liên quan tới một bên thứ ba, quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm có được chấp thuận của bên thứ ba đó và quý vị sẽ tránh cho chúng tôi khỏi các khiếu nại dưới mọi hình thức của bên thứ ba đó do việc sử dụng thông tin cá nhân của họ.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bằng việc truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi hoặc thông qua việc điền mẫu đơn đăng ký và/hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, quý vị xác nhận và nhất trí rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo các cách thức sau đây:

ĐỂ PHỤC VỤ QUÝ VỊ:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để trả lời các câu hỏi/yêu cầu của quý vị và cung cấp các thông tin quý vị yêu cầu theo quy định pháp luật của nước sở tại.  Chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu cụ thể mà quý vị yêu cầu cũng như các thông tin về các sản phẩm, thương hiệu, chủ đề về sức khỏe cũng như tình trạng bệnh liên quan. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của quý vị để gửi các nội dung và thông tin mà chúng tôi cho rằng quý vị thấy có liên quan hơn cả. Ví dụ, một người dùng là nữ giới có thể nhận thông tin về các sản phẩm dành cho phụ nữ trong khi người dùng là nam giới sẽ không nhận được thông tin này; người dùng đang điều trị bệnh viêm khớp có thể nhận được thông tin liên quan tới các liệu pháp điều trị bệnh viêm khớp mới. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dấu hiệu nhận biết cá nhân để nhận dạng quý vị khi quý vị truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử thông qua một liên kết ngoài như liên kết hiển thị trên trang thông tin điện tử của bên thứ ba hoặc trong thư điện tử đã được Pfizer gửi cho quý vị.  Xin vui lòng tham khảo thêm thông tin tại mục Cookie và các công cụ khác dưới đây. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp dịch chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC BÊN THỨ BA MÀ QUÝ VỊ YÊU CẦU:

Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi có thể cung cấp nhiều công cụ và tính năng khác nhau, một vài trong số đó do Pfizer cung cấp trong khi các số khác được cung cấp bởi các bên thứ ba. Ví dụ, Pfizer có thể cung cấp tính năng trên Trang Thông Tin Điện Tử cho phép quý vị chuyển và chia sẻ một số nội dung với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Ngoài ra, Trang Thông Tin Điện Tử cũng có thể cho phép bên thứ ba chia sẻ tính năng như các widget/công cụ/nút bấm trên mạng xã hội của họ. Nếu quý vị lựa chọn sử dụng tính năng chia sẻ của Pfizer để giới thiệu cho người nào đó về các nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của quý vị cũng như thông tin của người được quý vị chia sẻ để gửi nội dung hoặc liên kết mà quý vị yêu cầu, tuy nhiên, chúng tôi không truy cập, lưu giữ hoặc sử dụng thông tin liên quan đến người mà quý vị muốn chia sẻ ngoại trừ có liên quan tới yêu cầu của quý vị, trên cơ sở quyền lợi hợp pháp được gửi thông báo tiếp thị trực tiếp cho người đó.  Nếu quý vị sử dụng tính năng chia sẻ của bên thứ ba, bao gồm các widget/công cụ/nút bấm trên mạng xã hội, thì hoạt động sử dụng đó sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật thông tin và các điều khoản của bên thứ ba. Liên quan tới các liên kết tới các trang thông tin điện tử/nội dung/dịch vụ không phải của Pfizer, chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đọc kỹ các chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các điều khoản liên quan các trang thông tin điện tử/nội dung/dịch vụ của bên thứ ba này.

ĐỂ XÁC NHẬN KHẢ NĂNG TRUY CẬP/SỬ DỤNG MỘT SỐ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ:

Một số sản phẩm, dịch vụ và thông tin do chúng tôi cung cấp chỉ có thể phù hợp /truy cập được bởi những người dùng đáp ứng một số điều kiện hoặc tiêu chuẩn khác. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể kiểm tra xem quý vị có đáp ứng các tiêu chuẩn này hay không. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin được chúng tôi thu thập trực tiếp của quý vị và từ các nguồn bên ngoài để xác nhận việc quý vị được phép và đủ điều kiện để sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử.

THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT:

Trong một số dịp nhất định, Pfizer có thể cung cấp các chương trình đặc biệt, các hoạt động, thử nghiệm lâm sàng, sự kiện hoặc khuyến mại thông qua Trang Thông Tin Điện Tử hoặc các liên kết trên Trang Thông Tin Điện Tử (“các Chương Trình Đặc Biệt”) trong đó bao gồm các điều khoản cụ thể, thông báo về bảo mật thông tin cá nhân và/hoặc các mẫu chấp thuận giải thích cách thức xử lý thông tin cá nhân được quý vị cung cấp liên quan tới Chương Trình Đặc Biệt (“các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt”).  Pfizer sẽ áp dụng các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt này đối với thông tin cá nhân của quý vị.  Một số Chương Trình Đặc Biệt có thể đòi hỏi phải chia sẻ thông tin với bên thứ ba và Pfizer sẽ thông báo cho quý vị về điều này cũng như xin chấp thuận của quý vị. Quý vị sẽ có cơ hội đồng ý hoặc lựa chọn không chia sẻ thông tin của quý vị với bên thứ ba đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba là điều kiện cần thiết để có thể tham gia một Chương Trình Đặc Biệt cụ thể. Nếu quý vị đồng ý/lựa chọn chia sẻ, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của quý vị với bên thứ ba; và thông tin cá nhân do quý vị cung cấp có thể được bên thứ ba sử dụng theo các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt và trừ khi các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt có quy định khác, cho các mục đích của bên thứ ba phù hợp với các chính sách/điều khoản của họ.  Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị quý vị nên xem xét cả các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt và các chính sách/điều khoản của bên thứ ba liên quan trước khi tham gia chương trình.

ĐỂ CẢI TIẾN CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CŨNG NHƯ BẢO VỆ BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG:

Chúng tôi sử dụng thông tin do quý vị cung cấp để hiểu rõ hơn về cách thức các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ảnh hưởng tới quý vị cũng như các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị quan tâm, tìm kiếm và để phản hồi các quan ngại về an toàn đồng thời tiếp tục phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ, quý vị có thể được mời tham gia một cuộc khảo sát liên quan tới các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (được tiến hành thông qua các nhà phân phối/đối tác tại nước sở tại của chúng tôi) hoặc tham gia các chương trình hoặc nhóm chuyên gia khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin do quý vị cung cấp để tuân thủ các nghĩa vụ giám sát và báo cáo của chúng tôi theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ liên quan tới các biến cố bất lợi, các khiếu nại về chất lượng sản phẩm, sự an toàn của bệnh nhân và/hoặc các lợi ích quan trọng khác (như ngăn ngừa hoặc ngăn chặn đe dọa đến tính mạng, thân thể hoặc sức khỏe của bất kỳ người nào.

ĐỂ XÁC ĐỊNH NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI/KHUYÊN DÙNG CÁC SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:

Tại từng thời điểm, chúng tôi tìm kiếm những người được hưởng lợi hoặc khuyên dùng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (thông qua các nhà phân phối/đối tác của chúng tôi tại nước sở tại).

ĐỂ CẢI TIẾN VÀ THAM KHẢO NỘI BỘ:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để cải tiến Trang Thông Tin Điện Tử và tham khảo nội bộ.

Cần phải lưu ý rằng không có bất kỳ thông tin nào được đăng tải trên Trang Thông Tin Điện Tử là nhằm mục đích thay thế cho các đánh giá/quyết định lâm sàng của các cán bộ y tế. Quý vị cần kiểm tra và xác minh các nội dung và thông tin được cung cấp thông qua Trang Thông Tin Điện Tử từ các nguồn độc lập và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng hoặc sử dụng sai các nội dung và thông tin này.

ĐỂ BẢO VỆ/TUÂN THỦ PHÁP LUẬT:

Chúng tôi có quyền thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của pháp luật khi chúng tôi tin rằng việc thu thập và/hoặc sử dụng đó là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý, thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý được tiến hành đối với chúng tôi hoặc để bảo vệ sự an toàn, các quyền hoặc tài sản của các khách hàng của chúng tôi, công chúng hoặc Pfizer.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH HỢP PHÁP:

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vì các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuyển thông tin cá nhân của quý vị trong phạm vi các công ty và đơn vị thuộc Tập đoàn Pfizer, phòng tránh gian lận, vi phạm bảo mật dữ liệu hoặc tấn công mạng, nâng cao trải nghiệm của khách hàngvà/hoặc cho các mục đích kiện tụng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH CỦA CÔNG CHÚNG:

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị vì lợi ích của công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phục vụ cho nghiên cứu hoặc thực hiện thống kê vì lợi ích của công chúng, theo đó thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và được sử dụng để thực hiện (các) nhiệm vụ khác của chúng tôi vì lợi ích của công chúng.

ĐỂ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ:

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị nếu điều đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và quý vị hoặc để thực hiện yêu cầu của quý vị trước khi ký kết hợp đồng với chúng tôi.

CÁCH THỨC CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA QUÝ VỊ

Quý vị xác nhận và nhất trí rằng Pfizer có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị theo cách thức như sau:

LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Trong trường hợp chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng một đơn vị/bộ phận kinh doanh (ví dụ, một công ty con) hoặc một tài sản (ví dụ, trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng) cho một công ty khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với công ty đó và yêu cầu công ty đó sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của quý vị phù hợp với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.

VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ ĐỐI TÁC KINH DOANH:

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân khác thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ và chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân khác liên quan tới các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể (sau đây gọi chung là “các Nhà Cung Cấp”).  Ví dụ về các Nhà Cung Cấp bao gồm các công ty phân tích dữ liệu, các công ty xử lý thẻ tín dụng, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng, các bên cung ứng dịch vụ thư điện tử và tin nhắn ngắn (SMS), các công ty cho thuê và phát triển trang thông tin điện tử và các công ty cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng. Các Nhà Cung Cấp cũng bao gồm các đối tác đồng phát triển các sản phẩm được chúng tôi phát triển và/hoặc đưa ra thị trường cùng với các công ty khác. Một số Nhà Cung Cấp có thể thay mặt chúng tôi thu thập thông tin trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi.  Các bên thứ ba này có thể được cấp quyền truy cập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của mình, tuy nhiên họ không được sử dụng các thông tin này ngoại trừ để đại diện cho chúng tôi và phụ thuộc vào các thỏa thuận bảo mật thông tin. Ngoài ra, như đã trình bày ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba theo các Điều Khoản Của Chương Trình Đặc Biệt trừ khi quý vị lựa chọn không chia sẻ/không chấp thuận.

ĐỂ BẢO VỆ/TUÂN THỦ PHÁP LUẬT:

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị theo quy định của pháp luật khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý, thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý được tiến hành đối với chúng tôi hoặc để bảo vệ sự an toàn, các quyền hoặc tài sản của các khách hàng của chúng tôi, công chúng hoặc Pfizer.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH HỢP PHÁP:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị vì các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyển thông tin cá nhân của quý vị trong phạm vi các công ty và đơn vị thuộc Tập đoàn Pfizer, phòng tránh gian lận, vi phạm bảo mật dữ liệu hoặc tấn công mạng, nâng cao trải nghiệm của khách hàngvà/hoặc cho các mục đích kiện tụng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH CỦA CÔNG CHÚNG:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị để thực hiện (các) nhiệm vụ của chúng tôi vì lợi ích của công chúng.

ĐỂ PHỤC VỤ CÁC LỢI ÍCH QUAN TRỌNG:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị vì các lợi ích quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngăn ngừa hoặc ngăn chặn đe dọa đến tính mạng, thân thể hoặc sức khỏe của bất kỳ người nào.

ĐỂ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI VỚI QUÝ VỊ:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị nếu điều đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng giữa chúng tôi và quý vị hoặc để thực hiện yêu cầu của quý vị trước khi ký kết hợp đồng với chúng tôi.

COOKIE VÀ CÁC CÔNG CỤ KHÁC

Pfizer và các đối tác kinh doanh của mình thu thập thông tin về quý vị thông qua việc sử dụng các cookie, điểm ảnh theo dõi và các công nghệ khác (sau đây được gọi chung là “các Công Cụ”).  Chúng tôi sử dụng những thông tin này để hiểu rõ hơn, tùy chỉnh và nâng cao trải nghiệm của người dùng đối với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi cũng như quản lý hoạt động quảng cáo của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích trang thông tin điện tử sử dụng các Công Cụ để giúp chúng tôi hiểu được cách thức người dùng truy cập và duyệt Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, như cách thức và thời gian người dùng truy cập vào các trang trên một trang thông tin điện tử và số lượng người dùng.  Chúng tôi có thể mang đến cho người dùng trải nghiệm được tùy chỉnh theo sở thích và có liên quan hơn trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi sử dụng các Công Cụ này thông qua việc gửi nội dung và tính năng dựa trên sở thích và sự quan tâm của quý vị. Nếu quý vị đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình như thông qua hình thức đăng ký hoặc yêu cầu cung cấp các tài liệu nhất định, chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân này với thông tin thu thập được thông qua các Công Cụ.

Trình duyệt web của quý vị có thể được cài đặt để cho phép quý vị kiểm soát việc quý vị sẽ chấp nhận các cookie, từ chối các cookie hoặc để thông báo cho quý vị mỗi lần một cookie được gửi đến trình duyệt của quý vị. Nếu trình duyệt của quý vị được cài đặt để từ chối các cookie, các trang thông tin điện tử cho phép sử dụng cookie sẽ không nhận ra quý vị khi quý vị quay lại trang thông tin điện tử đó và một số tính năng của trang thông tin điện tử có thể không sử dụng được.  Mục Trợ giúp trên trình duyệt của quý vị có thể cho quý vị biết cách thức ngăn không cho trình duyệt của quý vị chấp nhận các cookie. Để biết thêm thông tin về các cookies, xin vui lòng truy cập www.aboutcookies.org .

QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN

Pfizer hy vọng mang đến cho quý vị thông tin quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ mà quý vị cần hoặc mong muốn phù hợp với các quy định pháp luật sở tại. Có nhiều cách thức để thực hiện việc này trong thế giới sử dụng phương thức quảng cáo trực tuyến như hiện nay. Ví dụ, Pfizer có thể hợp tác với các công ty quảng cáo để mang đến cho quý vị các quảng cáo dựa trên hoạt động lướt web và/hoặc sử dụng ứng dụng di động, mua hàng và/hoặc sở thích của quý vị.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại:+84 28 3910-5119 – 21.

CÁC CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và các biện pháp mang tính thủ tục nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và các thông tin khác của quý vị không bị truy cập hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, do các biện pháp này không thể có hiệu quả 100% nên chúng tôi không thể bảo đảm hoàn toàn rằng thông tin cá nhân và thông tin khác của quý vị sẽ được bảo vệ không bị đánh cắp, mất mát hoặc truy cập hoặc sử dụng trái phép và chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan nào về tính hiệu quả của các biện pháp được chúng tôi sử dụng để bảo vệ các thông tin này. Người dùng phải có trách nhiệm bảo mật các mật khẩu của mình. Nếu quý vị có lý do để tin rằng các tương tác giữa quý vị và chúng tôi không còn an toàn (ví dụ, nếu quý vị cảm thấy rằng sự an toàn của bất kỳ tài khoản nào của quý vị với chúng tôi tiềm ẩn rủi ro), xin vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức theo số điện thoại: +84 28 3910-5119 – 21.

Thông tin cá nhân, bao gồm cả thông tin y tế sẽ được lưu giữ và duy trì trong thời gian cần thiết cho các mục đích thu thập thông tin. Thời gian này có thể kéo dài sau khi mối quan hệ giữa chúng tôi và quý vị chấm dứt, tuy nhiên chỉ trong phạm vi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.

CÁC LỰA CHỌN BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN, CÁC CẬP NHẬT VÀ CÁC QUYỀN KHÁC CỦA QUÝ VỊ

Quý vị luôn có quyền yêu cầu truy cập và/hoặc cập nhật thông tin cá nhân cũng như các sở thích của quý vị.  Các thông báo hạn chế có thể cần thiết để cho phép quý vị tham gia vào một chương trình hoặc dịch vụ cụ thể. Các chương trình và dịch vụ khác nhau có thể cung cấp các số điện thoại, liên kết hoặc ứng dụng quản lý tùy chọn khác nhau cho phép quý vị thông báo cho chúng tôi các cập nhật và lựa chọn của quý vị, bao gồm lựa chọn không nhận các thông báo cụ thể. Các tùy chọn về hình thức liên lạc này thường có sẵn trên Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi hoặc trong các thư điện tử hoặc tin nhắn được chúng tôi gửi cho quý vị, tuy nhiên, tại bất kỳ thời điểm nào, quý vị có thể liên hệ với nhân viên của chúng tôi để được trợ giúp theo số điện thoại: +662 7614555 nếu quý vị gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc tìm kiếm các công cụ này hoặc cập nhật thông tin hoặc sở thích của quý vị.

Chúng tôi sẽ giữ (và quý vị có thể yêu cầu chúng tôi giữ) thông tin cá nhân của quý vị trong điều kiện chính xác, cập nhật, hoàn chỉnh và không bị sai lệch so với thông tin đã được quý vị cung cấp cho chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ hoặc tiêu hủy hoặc tạm thời dừng sử dụng thông tin cá nhân của quý vị được chúng tôi nắm giữ hoặc chuyển đổi thành thông tin không thể sử dụng để nhận dạng quý vị (quyền này chỉ được thực hiện nếu chúng tôi không phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu hiện hành của Việt Nam).

CHUYỂN DỮ LIỆU SANG QUỐC GIA KHÁC

Quý vị xác nhận và nhất trí rằng các thông tin được quý vị cung cấp cho Pfizer thông qua việc sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử hoặc thông qua mẫu đăng ký có thể được lưu giữ và xử lý, chuyển và truy cập giữa và từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác để phục vụ cho mục đích thu thập thông tin mà không thể bảo đảm sẽ có cùng mức độ bảo vệ thông tin cá nhân giống như được áp dụng tại quốc gia nơi quý vị đang sinh sống. Tuy nhiên, Pfizer sẽ tuân thủ với các quy định pháp luật áp dụng và sẽ nỗ lực hết sức mình để đảm bảo rằng thông tin được chuyển đi của quý vị sẽ được xử lý theo đúng quy định của Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử và/hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và đánh dấu vào ô đồng ý trong mẫu đăng ký, tùy từng trường hợp, quý vị chấp thuận cho Pfizer được chuyển thông tin cá nhân của quý vị qua biên giới phù hợp với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người vị thành niên.  Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của người vị thành niên (dưới 20 tuổi), với điều kiện phải được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu quý vị có bất kỳ cầu hỏi hoặc quan ngại nào về thông tin cá nhân của quý vị hoặc yêu cầu hỗ trợ thực hiện các lựa chọn và các quyền của quý vị, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Văn Phòng Đại Diện Pfizer (Thailand) Limited tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 13, TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ,

Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: 84 28 3910-5119 – 21

CÁC CẬP NHẬT ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA CHÚNG TÔI

Tại từng thời điểm, chúng tôi có thể cập nhật và đăng tải các bản sửa đổi đối với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân sửa đổi được đăng tải. Nếu Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân thay đổi theo phương thức ảnh hưởng đáng kể đến cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc chuyển thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi sẽ không sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc chuyển thông tin cá nhân đã được chúng tôi thu thập trước đó theo phương thức được đề cập trong chính sách mới khi chưa gửi thông báo và xin chấp thuận của quý vị. Sau khi chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể này, quý vị có thể lựa chọn không cung cấp chấp thuận cho chúng tôi, tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho quý vị một số thông tin nhất định. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi không đáng kể đối với chính sách mà không cần thông báo hoặc xin chấp thuận, tuy nhiên, những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và/hoặc chuyển thông tin cá nhân của quý vị.  Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên định kỳ xem lại trang này để nắm được các thông tin mới nhất về các hoạt động bảo mật thông tin của chúng tôi.  Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này đã được cập nhật vào ngày hiệu lực nêu trên.