Skip directly to content

Liên hệ

Vui lòng lưu ý rằng các quy định của ngành không cho phép các công ty dược phẩm đưa ra lời khuyên hoặc hướng dẫn y khoa cho người tiêu dùng hoặc bệnh nhân. Xin vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia y  khoa của bạn để được tư vấn về các loại thuốc hoặc bất kỳ vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin y khoa liên quan đến các sản phẩm của Pfizer, vui lòng liên hệ Bộ phận Thông tin Y khoa của chúng tôi qua email MedInfoVietnam@pfizer.com hoặc vui lòng nhấp vào đây

Đối với bất kỳ yêu cầu thông tin chung (không liên quan đến y khoa và không liên quan đến sản phẩm), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh:

Điện thoại: +84 28 3910 5119

Fax: +84 28 3910 5118

Văn phòng tại thành phố Hà Nội:

Điện thoại: +84 24 3512 0962