Chào mừng bạn đến với Pfizer Việt Nam

Chào mừng bạn đến với Pfizer Việt Nam

Trang web của chúng tôi hiện đang được sửa chữa. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và sẽ cập nhật trang web của chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn bạn.

Lưu ý rằng các quy định của ngành không cho phép các công ty dược phẩm đưa ra lời khuyên hoặc hướng dẫn y tế cho người tiêu dùng hoặc bệnh nhân. Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế của bạn để được tư vấn về các loại thuốc hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sức khỏe.

 • Để tìm hiểu thêm về thông cáo báo chí về việc Pfizer và BioNTech được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép cung cấp vắc xin phòng bệnh COVID-19, vui lòng nhấn tại  đây.

 • Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu y khoa nào liên quan đến các sản phẩm của Pfizer, vui lòng liên hệ Bộ Phận Thông Tin Y Khoa của chúng tôi qua email:  MedInfoVietnam@pfizer.com hoặc nhấn vào  đây.

 • Nếu bạn muốn báo cáo biến cố bất lợi, vui lòng gọi số: +84966 980 580 hoặc email:  VNM.AEReporting@pfizer.com

 • Đối với bất kỳ yêu cầu thông tin chung (không liên quan đến y khoa và không liên quan đến sản phẩm), vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

  • Tel: +84 28 3910 5119 (tại TP.HCM) hoặc +84 24 3512 0962 (tại Hà Nội)

  • Fax: +84 28 3910 5118 (tại TP.HCM) hoặc +84 24 3512 0961 (tại Hà Nội)

 • Nếu bạn muốn khám phá thêm về nhận diện thương hiệu (logo) mới của Pfizer, vui lòng nhấp vào  đây.

 • Nếu bạn muốn biết thêm về Pfizer, vui lòng nhấp vào  đây.

Welcome to Pfizer Vietnam

Welcome to Pfizer Vietnam

Our website is currently under construction. We sincerely apologize for the inconvenience and will have our updated website up soon. Thank you.

Kindly take note that industry regulations do not allow pharmaceutical companies to offer medical advice or guidance to consumers or patients. Please contact your doctor or healthcare professional for advice on medicines or any heath related matters.

 • To learn more about the press release regarding to Pfizer and BioNTech Achieve Authorization by the Ministry of Health of Vietnam to Supply their Vaccine to Combat COVID-19, please click  here.

 • If you have any medical inquiries regarding Pfizer Products, please contact our Medical Information Services at email:  MedInfoVietnam@pfizer.com  or please click  here.

 • If you would like to report an adverse event (AE), please call: +84966 980 580 or email:  VNM.AEReporting@pfizer.com

 • For any General Enquiries (non-Medical and non-Product related), please contact us via the following:

  • Tel: +84 28 3910 5119 (in HCMC) or +84 24 3512 0962 (in Hanoi)

  • Fax: +84 28 3910 5118 (in HCMC) or +84 24 3512 0961 (in Hanoi)

 • If you want to discover more about our new Pfizer identity (logo), please click here.

 • If you want to discover more about Pfizer Inc., please click here.