Liên HệInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Trang ChủVề Chúng TôiBộ Nhận Diện Thương HiệuBộ Nhận Diện Thương Hiệu

DNA(bản chất thương hiệu) của một công ty được mã hóa trong một logo thành công, nó bao gồm cả lịch sử và tương lai.

Pfizer không chỉ là một công ty dược phẩm. Logo mới của chúng tôi thể hiện sự chuyển hóa từ thương mại sang khoa học. Chúng tôi đã mở khóa hình dạng viên thuốc (logo cũ) để tiết lộ cốt lõi những gì chúng tôi làm: một chuỗi xoắn kép, xoắn ốc hướng lên.

Logo được xây dựng bằng hai hình thể lồng vào nhau. Sự hợp nhất thể hiện năng lực và sự cống hiến của chúng tôi đối với khoa học đằng sau những đổi mới của mình, và hướng tới sự an toàn của bệnh nhân.

Cơ Hội Nghề NghiệpTin Tức Health Care Pro Partners Về Chúng TôiSức Khỏe Của BạnKhoa Học Của Chúng Tôi Media Pfizer Inc.Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử DụngLiên Hệ Business to Business Bản quyền thuộc Pfizer © 2002 - 2022.