Liên HệInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Trang ChủCơ Hội Nghề NghiệpCơ Hội Nghề Nghiệp Tại Pfizer Việt Nam

Tại Pfizer, chúng tôi hiểu rằng tất cả những thành tựu vĩ đại đều bắt nguồn từ những người cùng chung lý tưởng, và đôi khi những thành quả xuất sắc nhất lại đến theo cách không mong đợi nhất. Tương lai của ngành dược đang diễn ra tại Pfizer. Hãy tìm hiểu thêm về các vị trí nghề nghiệp tại trang: https://careers.pfizer.com/en và tìm cơ hội nghề nghiệp tại trang: https://pfizer.wd1.myworkdayjobs.com/PfizerCareers

Liên Hệ

Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel:  +8428 3622 4000

Tại Thành Phố Hà Nội
Tel:  +84 24 3512 0962

Nếu bạn có câu hỏi y khoa về các sản phẩm dược phẩm của Pfizer Việt Nam, vui lòng truy cập trang web www.pfizermedicalinformation.vn của Bộ phận Thông tin Y khoa Pfizer, hoặc gửi câu hỏi y khoa tại đây.

Nếu bạn muốn báo cáo biến cố bất lợi, vui lòng email: [email protected]

Cơ Hội Nghề NghiệpTin Tức Health Care Pro Partners Về Chúng TôiSức Khỏe Của BạnKhoa Học Của Chúng Tôi Media Pfizer Inc.Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử DụngLiên Hệ Business to Business Bản quyền thuộc Pfizer © 2002 - 2022.