Liên HệInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Khoa Học Của Chúng TôiTrang ChủKhoa Học Của Chúng TôiCam Kết Phát Triển Thế Giới

Dưới sự bảo trợ của Cam kết thị trường trước (AMC), chương trình đổi mới của Gavi, ...

Tìm Hiểu Thêm
Cùng Nhau Ủng Hộ Và Hỗ Trợ Bệnh Hiếm ...

Hơn 30 năm qua, Bộ phận Bệnh hiếm của Pfizer đã hợp tác với cộng đồng bệnh hiếm ...

Tìm Hiểu Thêm
Quản Lý Kháng Sinh

Việc sử dụng sai thuốc kháng sinh góp phần vào sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc ...

Tìm Hiểu Thêm
Tác Động Của Chúng Tôi Đến Sự Đổi Mới

Năm 2009, Pfizer trở thành một trong những công ty đầu tiên tham gia vào Cam kết ...

Tìm Hiểu Thêm
Giám Sát Kháng Sinh

Giám sát kháng sinh đề cập đến những nỗ lực theo dõi các thay đổi trong quần thể vi ...

Tìm Hiểu Thêm
Cơ Hội Nghề NghiệpTin Tức Health Care Pro Partners Về Chúng TôiSức Khỏe Của BạnKhoa Học Của Chúng Tôi Media Pfizer Inc.Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử DụngLiên Hệ Business to Business Bản quyền thuộc Pfizer © 2002 - 2022.