Liên HệInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Trang ChủKhoa Học Của Chúng TôiChống Nhiễm KhuẩnQuản Lý Kháng SinhQuản Lý Kháng Sinh

Tại Sao Quản Lý Kháng Sinh Lại Quan Trọng Như Vậy?

Việc sử dụng sai thuốc kháng sinh góp phần vào sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc.1 Quản lý thuốc kháng sinh một cách chủ động sẽ đảm bảo bệnh nhân nhận được thuốc chống nhiễm khuẩn chính xác (thuốc kháng sinh, thuốc kháng nấm hoặc thuốc kháng virus), trong thời gian thích hợp và chỉ khi cần thiết theo các hướng dẫn độc lập và dựa trên bằng chứng. Quản lý kháng sinh chính là nền tảng cho những nỗ lực giúp hạn chế sự lây lan đề kháng kháng sinh và chúng tôi tự hào là công ty dẫn đầu trong ngành về các chương trình quản lý và giám sát như vậy.

Chúng Tôi Đang Đóng Góp Điều Gì?
Pfizer tích cực tham gia và cam kết tới một tiếp cận đa diện để quản lý nhằm đảm bảo sử dụng các thuốc chống nhiễm khuẩn theo hướng dẫn. Những nỗ lực này có thể được chia thành bốn lĩnh vực:

  • Phổ biến thông tin, bao gồm các hoạt động để đảm bảo các bác sĩ hiểu các chỉ định trên nhãn sản phẩm thuốc chống nhiễm khuẩn của chúng tôi.

  • Các công cụ giám sát sáng tạo, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu Chỉ đạo và Giám sát Kiểm tra Kháng sinh (ATLAS); một trong những chương trình giám sát AMR lớn nhất trên thế giới.

  • Hỗ trợ các nghiên cứu tại địa phương, các sáng kiến ​​giáo dục và quản lý thông qua các khoản tài trợ độc lập và không hạn chế, được cấp cho các nhà nghiên cứu và tổ chức bên ngoài nhằm hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục và thực hiện các chương trình quản lý. Khởi đầu vào năm 2018 với cam kết 1,8 triệu đô la, chương trình hiện nay đã tăng lên 2,1 triệu đô la vào năm 2019.

  • Phát triển và triển khai các kế hoạch toàn diện cho mỗi kháng sinh Pfizer để thúc đẩy việc sử dụng đúng cách (theo hướng dẫn) bởi bác sĩ và bệnh nhân.
     

Tài Liệu Tham Khảo

  1. World Health Organization. Antibiotic Resistance. February 2018. Available at: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antibiotic-resistance. Last accessed March 2020.

PP-PFE-VNM-0220
Cơ Hội Nghề NghiệpTin Tức Health Care Pro Partners Về Chúng TôiSức Khỏe Của BạnKhoa Học Của Chúng Tôi Media Pfizer Inc.Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử DụngLiên Hệ Business to Business Bản quyền thuộc Pfizer © 2002 - 2022.