Liên HệInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Trang ChủKhoa Học Của Chúng TôiChống Nhiễm KhuẩnGiám Sát Kháng SinhGiám Sát Kháng Sinh

Giám Sát Kháng Sinh Là Gì?
Giám sát kháng sinh đề cập đến những nỗ lực theo dõi các thay đổi trong quần thể vi sinh vật để giúp hiểu được các mô hình phát triển kháng thuốc chống nhiễm khuẩn.1 Điều này có thể được tiến hành trên phạm vi toàn cầu, khu vực, quốc gia hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe tại địa phương.

Tại Sao Việc Giám Sát Lại Quan Trọng?
Đề kháng kháng sinh (AMR) xảy ra khi mầm bệnh thay đổi và tìm cách chống lại tác động của thuốc chống nhiễm khuẩn. AMR, đặc biệt ở vi khuẩn Gram âm, được công nhận rộng rãi là một trong những mối hiểm họa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu ngày nay; khiến 700.000 người tử vong hàng năm.2

Giám sát là một công cụ quan trọng để các bác sĩ lâm sàng và nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng làm chậm sự gia tăng của AMR:
•    Cung cấp cảnh báo sớm các mối hiểm họa mới xuất hiện và giúp các nhà ra quyết định can thiệp trước khi các hiểm họa này leo thang.
•    Hướng dẫn chính sách y tế cộng đồng và kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Giới Thiệu Về Chương Trình ATLAS

Pfizer tài trợ cho một trong các chương trình giám sát AMR lớn nhất trên thế giới – Cơ sở dữ liệu Chỉ đạo và Giám sát Kiểm tra Kháng sinh (ATLAS ).3 ATLAS là một trang web và ứng dụng di động hoàn toàn có thể tìm kiếm, tương tác, thân thiện với người dùng, cung cấp quyền truy cập miễn phí, nhanh chóng - cho bất kỳ ai - dữ liệu trải rộng* về các dạng kháng thuốc của vi khuẩn và nấm mới xuất hiện và sự nhạy cảm với các kháng sinh. Chương trình ATLAS của Pfizer đã được nêu bật trong Báo cáo Điểm chuẩn Tiếp cận Thuốc năm 2020 đvề AMR vì “bước đi tiên phong”, là công ty duy nhất chia sẻ “không chỉ là kết quả mà còn cả dữ liệu thô của mình trong Sổ đăng ký ARM của Wellcome Trust, một nền tảng truy cập mở".4

Mở Rộng Phạm Vi ATLAS
Chúng tôi liên tục khám phá nhiều cách để phát triển các nguồn lực của mình để đáp ứng các nhu cầu thay đổi của cộng đồng các bệnh truyền nhiễm và ngăn chặn sự lây lan của các mầm bệnh kháng thuốc.

Vào tháng 4 năm 2020, chúng tôi đã phát triển nền tảng trang web ATLAS từ nền tảng giám sát kháng sinh được ngành công nghiệp công nhận thành nền tảng giám sát kháng sinh rộng hơn, với việc bao gồm dữ liệu kháng nấm thông qua tích hợp dữ liệu giám sát SENTRY. SENTRY bổ sung dữ liệu từ hơn 15.500 chủng nấm, được thu thập từ 40 quốc gia, khiến Pfizer trở thành công ty duy nhất cung cấp quyền truy cập công khai vào dữ liệu kháng nấm và kháng sinh thông qua một nền tảng duy nhất.​​​​​​​5

*ATLAS là sự tích hợp của ba chương trình giám sát: TEST (Thử nghiệm giám sát đánh giá Tigecycline), AWARE (Đánh giá kháng kháng sinh trên toàn thế giới) và INFORM (Mạng lưới Giám sát Kháng thuốc Quốc tế Tối ưu).

ATLAS Giúp Chống Lại Hiểm Họa AMR.

ATLAS cung cấp cho những người ra quyết định và bệnh nhân quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu giám sát hàng năm trên thế giới để đánh giá xu hướng kháng thuốc, cho phép điều chỉnh các chương trình quản lý và kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng ngừa phù hợp.5

Tài Liệu Tham Khảo

  1. Adapted to Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, 2015 Available at http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_20-en.pdf?ua=1 Last accessed 05 Oct 2021.

  2. Review on Antimicrobial Resistance. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. May 2016. Available at: https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf  Last accessed 09 Sep 2021.

  3. AMR Industry Alliance. Pfizer – Antimicrobial Testing Leadership and Surveillance (ATLAS). Available at: https://www.amrindustryalliance.org/case-study/antimicrobial-testing-leadership-and-surveillance-atlas/  Last accessed 09 Sep 2021.

  4. Access to Medicine Foundation. Antimicrobial resistance benchmark 2020. Available at: https://accesstomedicinefoundation.org/media/uploads/downloads/5f3f76733efaa_Antimicrobial_Resistance_Benchmark_2020.pdf. Last accessed 05 Oct 2021.

  5. Pfizer. Antimicrobial Testing Leadership and Surveillance. Available at: https://atlas-surveillance.com/ Last accessed 09 Sep 2021.

PP-PFE-VNM-0224
Cơ Hội Nghề NghiệpTin Tức Health Care Pro Partners Về Chúng TôiSức Khỏe Của BạnKhoa Học Của Chúng Tôi Media Pfizer Inc.Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử DụngLiên Hệ Business to Business Bản quyền thuộc Pfizer © 2002 - 2022.