Liên HệInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Trang ChủKhoa Học Của Chúng TôiBệnh HiếmCùng Nhau Ủng Hộ Và Hỗ Trợ Bệnh HiếmCùng Nhau Ủng Hộ Và Hỗ Trợ Bệnh Hiếm

Hơn 30 năm qua, Bộ phận Bệnh hiếm của Pfizer đã hợp tác với cộng đồng bệnh hiếm để tạo ra những đổi mới giúp thay đổi cuộc sống. Chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều bệnh nhân và gia đình của họ trong hành trình hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn.


Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người và mọi thứ liên quan đến mạng sống của bệnh nhân đều có giá trị. Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan trong việc nghiên cứu, phát triển và cung cấp các phương pháp điều trị để giúp giải quyết nhu cầu của bệnh nhân và chúng tôi nhận thấy rằng cộng đồng bệnh hiếm đang chờ đợi chúng tôi.

Bộ phận Bệnh hiếm của Pfizer đã hợp tác với nhiều tổ chức ủng hộ bệnh nhân mắc bệnh hiếm. Cộng tác với các tổ chức này, chúng tôi đã xây dựng một tập thể hướng đến nhận thức về bệnh nhân, kiến ​​thức chuyên môn và nguồn lực để có thể kéo dài việc duy trì phát triển thuốc, thúc đẩy quá trình phát triển thuốc, và giúp đáp ứng nhiều nhu cầu của cộng đồng trong hành trình điều trị bệnh hiếm.

Khi phát triển và thúc đẩy mối quan hệ với các đối tác hỗ trợ bệnh hiếm, chúng tôi luôn tập trung vào các yếu tố khác nhau để xây dựng và hỗ trợ các chương trình hiệu quả đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân, bao gồm:

  • Các mô hình hợp tác đa phương để tìm ra giải pháp cho những thách thức chung liên quan đến việc phát triển các phương pháp điều trị bệnh hiếm.

  • Phương pháp lấy bệnh nhân làm trọng tâm trong quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ với cộng đồng bệnh nhân để xác định giá trị, lợi ích và khả năng tiếp cận các liệu pháp.

  • Các nền tảng truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và tập trung vào bệnh hiếm.

  • Nỗ lực giúp cộng đồng nâng cao năng lực để chẩn đoán, điều trị và chăm sóc những người mắc bệnh hiếm.

  • Thúc đẩy các chính sách công nhằm hỗ trợ cho các cộng đồng bệnh hiếm ở cấp địa phương, cấp quốc gia và quốc tế.

Các chương trình hợp tác và hỗ trợ bệnh hiếm  giúp chúng tôi xác định vị thế của mình tại Bộ phận Bệnh hiếm của Pfizer và chúng tôi tự hào vì đã được công nhận từ các tổ chức khác nhau cho dự án với cộng đồng, chẳng hạn như EURORDIS cho Giải thưởng Ngọc trai đen và FARA cho Giải thưởng Đóng góp cho Bệnh hiếm. Chúng tôi cam kết giải quyết các nhu cầu y tế chưa được đáp ứng mà những bệnh nhân mắc bệnh hiếm đang phải đối mặt và tiếp tục hợp tác với các tổ chức để tạo ra giải pháp cho bệnh nhân mắc bệnh hiếm và cung cấp các liệu pháp giúp thay đổi cuộc sống cho những người có nhu cầu.

Chỉ có một cách để đi đến thành công - cùng chung tay. Cùng chung tay, chúng ta có thể nâng cao kiến ​​thức nhanh hơn, loại bỏ các phương thức không hiệu quả sớm hơn và cung cấp tiềm năng của các liệu pháp mới một cách hiệu quả hơn.

PP-PFE-VNM-0203
Cơ Hội Nghề NghiệpTin Tức Health Care Pro Partners Về Chúng TôiSức Khỏe Của BạnKhoa Học Của Chúng Tôi Media Pfizer Inc.Chính Sách Bảo MậtĐiều Khoản Sử DụngLiên Hệ Business to Business Bản quyền thuộc Pfizer © 2002 - 2022.